วันเสาร์, 05 มีนาคม 2565 05:01

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564

Written by
Rate this item
(0 votes)

ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว สถานศึกษาสีขาว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

12 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read 2600 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2565 05:08