วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 13:43

แจ้งมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Written by
Rate this item
(0 votes)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยให้ดeเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site นั้น โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้ดำเนินการตามแนวทาง 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางสาธารณสุขสอดคล้องกับ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ใน วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนมีมาตรการ ดังนี้

  1. นักเรียนที่ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม หรือ ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ที่โรงเรียนตามความประสงค์ของนักเรียนและผู้ปกครอง
  2. นักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ยินยอมให้ฉีดวัคซีน โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online หรือ On Hand ที่บ้านของนักเรียนไปพร้อมกับนักเรียนที่มาโรงเรียน
  3. นักเรียนที่ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม หรือ ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว แต่ผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online หรือ On Hand ที่บ้านของนักเรียนไปพร้อมกับนักเรียนที่มาโรงเรียน
  4. นักเรียนต้องผ่านจุดคัดกรอง และต้องได้รับบัตรอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนก่อนเวลา 08.30 น. โรงเรียนจึงจะอนุญาตให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนได้ หากนักเรียนไม่ผ่านจุดคัดกรอง และไม่ได้รับบัตร โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online หรือ On hand ตามความเหมาะสม แต่ละรายวิชา

1

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งผู้ปกครอง

Read 12834 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 14:08

14960465
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
65
26790
68607
14712569
395624
335854
14960465

Your IP: 34.204.181.91
2023-09-29 00:10