วันพุธ, 01 ธันวาคม 2564 13:21

อบรม Performance Agreement : PA สายผู้สอน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม มอบหมายให้ นางดาริณี พัตรภักดิ์ และนางสาววิชุดา แสนปากดี ครูโรงเรียนรามราชพิทยาคม เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement : PA สายผู้สอน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอุ่นใจ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

1

ดูภาพทั้งหมด

Read 1725 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 13:33