วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562 13:03

แจ้งการปิดเรียน

Written by
Rate this item
(0 votes)

          ตามที่ จังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพในการ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “มรุกขนครเกมส์” ซึ่งทางโรงเรียนได้มีนักกีฬาเข้ามาพักอาศัยค้างแรมในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติในระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2562

          ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จึงขอประกาศปิด เรียน ในวันจันทร์ที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2562 เป็นเวลา 3 วัน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครู ประจำวิชาได้จัดสอนชดเชยหรือมอบหมายงานให้กับนักเรียนระหว่างที่ปิดเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว หากสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “มรุกขนครเกมส์” โรงเรียนรามราชพิทยาคมจะเปิดทำการเรียน การสอนตามปกติ

แจ้งปิดเรียน

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งปิดเรียน

Read 9122 times Last modified on วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562 13:32