วันเสาร์, 28 กันยายน 2562 11:42

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

Written by
Rate this item
(1 Vote)

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม ต่อครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2561

graph

3.3 result

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมต่อครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาไทย คลิก

3.3 thai

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมต่อครูผู้สอน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิก

3.3 math

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมต่อครูผู้สอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คลิก

3.3 science

 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมต่อครูผู้สอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิก

3.3 social

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมต่อครูผู้สอน กลุ่มสาระสุขศึกษา คลิก

3.3 health

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมต่อครูผู้สอน กลุ่มสาระศิลปะ คลิก

3.3 art

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมต่อครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพ คลิก

3.3 work

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมต่อครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คลิก

3.3 eng

Read 17022 times Last modified on วันอาทิตย์, 13 ตุลาคม 2562 05:06
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.