เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน (9)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. หลักสูตรวิทย์-คณิต SCG (Science Gifted) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2.1 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 2.2 สาขาวิทยาศาสตร์เพิ่อสุขภาพและความงาม 2.3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3. หลักสูตรอาชีวศึกษา 3.1 ช่างไฟฟ้า 3.2 ช่างเชื่อม 3.3 ช่างก่อสร้าง 3.4 ช่างไม้
ประวัติโรงเรียน           เดิมกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้โรงเรียนอุเทนพัฒนาดำเนินการจัดตั้งสาขา โรงเรียนขึ้น ณ บ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในปีการศึกษา 2532 โดยการขอร้องของชาวบ้านรามราช เพื่อให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระยะแรกได้ขอใช้อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านรามราช (สังกัด สปช.) เพื่อเป็นที่เรียน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 คน โดยมีนายชัยชนะ พลรัตน์…
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน
 ดร.พรนภา  เอกนิพนธ์ ครู คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม  ชื่อ-นามสกุล ครู คศ.3  ชื่อ-นามสกุลครู คศ.3  ชื่อ-นามสกุลครู คศ.2  ชื่อ-นามสกุลครู คศ.3  ชื่อ-นามสกุลครู คศ.3  ชื่อ-นามสกุลครู คศ.3  ชื่อ-นามสกุลครู คศ.3  ชื่อ-นามสกุลครู คศ.3  ชื่อ-นามสกุลครู คศ.3
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
โครงสร้างโรงเรียน

14961054
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
654
26790
69196
14712569
396213
335854
14961054

Your IP: 34.204.181.91
2023-09-29 01:16