ครูสันติ มารัตน์

ครูสันติ มารัตน์

วันอังคาร, 26 กันยายน 2566 08:18

แจ้ง ปิด-เปิด ภาคเรียน

ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกำหนดการ ปิด-เปิด ภาคเรียน ดังนี้

1. นักเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 2 ตุลาคม 2566
2. ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งนักเรียนสามารถดูประกาศผลการเรียนออนไลน์ ตามลิงก์นี้ http://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx หรือตาม QR Code ด้านล่างนี้ โดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

sgs check

QR Code ดูประกาศผลการเรียนออนไลน์

sgs example

วิธีการดูประกาศผลการเรียนออนไลน์

3. นักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 24 ตุลาคม 2566
4. นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ 0, ร, มส และ มผ ของภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1-17 พฤศจิกายน 2566

381568742 295501743216093 5407518718219051672 n

          วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน เข้าร่วมกิจกรรมพระธรรมฑูตอำเภอสัญจร อำเภอท่าอุเทน (9 ตำบล) ปี 2566 ณ วัดศรีสัตตนาค ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

73 2566

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 02:50

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศโรงเรียนรามราชพิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Loading...

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566

Loading...

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566

Loading...

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม รับประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานประเมิน พร้อมด้วย นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวทวีภรณ์ สุวรรณมาโจ ศึกษานิเทศก์ นายยศศรุต ปริญลักษณ์ พนักงานพิมพ์ดีด

70 2566

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมตัวแทนครูและลูก ๆ นักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมปลูกป่า-ปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566) โดยมีนายปรีชา สะอิ้งทอง นายอำเภอท่าอุเทน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยคำเฮือ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

61 2566

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน

65 2566

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และนางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมจัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดศรีสะอาด ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

57 2566

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร, 11 กรกฎาคม 2566 02:58

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศโรงเรียนรามราชพิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Loading...

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566

Loading...

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566

ARI Docs Viewer: 'https://www.rpk.ac.th/images/document/order-mid-1-2566.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูร่วมกันบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

1

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 9-10 มีนาคม 2566 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนแต่ละคนตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

28 2566

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูร่วมกันมอบเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 35 คน คนละ 800 บาท รวมทั้งหมด 28,000 บาท โดยรับเงินสดที่โรงเรียนทั้งหมด

29 2566

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

         วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และนางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม เข้าร่วมทำบุญประเพณี (บุญประจำปี-บุญประทายข้าวเปลือก-บุญข้าวจี่) และรับพรจาก พระมหาปัญญาวัฒน์ ปญฺญาวฑฺฒโน, ดร. เจ้าคณะตำบลรามราช เขต 1 และเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรามราชพิทยาคม ตำแหน่ง ผู้แทนพระภิกษุ ณ วัดศรีสัตตนาค บ้านแพง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

23 2566

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม จะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และโรงเรียนรามราชพิทยาคม ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และการมอบตัว ดังต่อไปนี้

header Regis 2566

regis2566 1

regis2566 2

regis2566 3

ดาวน์โหลดประกาศ

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ผบ.มทบ.210 จัดชุด จนท.ชป.กร. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่โรงเรียนรามราชพิทยาคม เข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับครูและนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมร่วมทำกิจกรรม “เสาธง 5 นาที” นำนักเรียนร้องเพลงชาติ เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ยึดหลัก “ความสงบ ความสันติ และรู้ รัก สามัคคี” ตลอดจนปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สามสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนในชาติ และสามารถดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตยอย่างมั่นคงต่อไป

1 2566

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันเสาร์, 03 ธันวาคม 2565 04:00

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเาศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านรามราชพ ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

61 2565

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2565 23:40

หยุดเรียน 1 วัน

วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2565 07:39

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้เป็นสนามสอบและจัดสอบธรรมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และ เอก ผู้เข้าสมัครสอบ จำนวน 297 คน ได้ พระมหาปัญญาวัฒน์ ปญฺญาวฑฺฒโน ทำหน้าที่เป็นประธานสนามสอบ

55 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร, 08 พฤศจิกายน 2565 07:18

ติวสอบธรรมศึกษา

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 พระมหาปัญญาวัฒน์ ปญฺญาวฑฺฒโน และคณะสงฆ์ ได้ออกมาติวสอบธรรมศึกษา แนะนำวิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม แก่นักเรียนและคณะครูที่สอบธรรมศึกษาในแต่ละระดับ ให้มีความพร้อมในการสอน ณ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

53 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2565 07:13

มอบทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ รอบที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มใหม่ จำนวน 53 ทุน ณ ห้องประชุมดอกคันโซ่ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

52 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2565 08:08

รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565 รางวัลเกียรติบัตรดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

54 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอาทิตย์, 23 ตุลาคม 2565 02:34

วันปิยมหาราช

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และนางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าหอประชุมยงใจยุทธ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

51 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผน ปรึกษาหารือ สะท้อนผลการดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการในโรงเรียน อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามนโนบายที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องการมอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่และกลุ่มเดิม(กสศ.) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมอุ่นใจ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

48 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดกิจกรรมการมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 62 คน/ทุนละ1,500 บาท ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา (กสศ.) โดยจัดสรรเงินดังกล่าวเป็นค่าครองชีพแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมโรงเรียนรามราชพิทยาคม

42 2565

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงถึงการเป็นข้าราชการที่ดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

44 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 02:15

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 พร้อมลงนามถวายพระพร ณ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

43 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. โรงเรียนรามราชพิทยาคมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วัดศรีสัตตนาค บ้านแพง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

41 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธษนในพิธี ซึ่งทางกลุ่มสาระฯ ได้ดำเนินการแข่งขันรายการต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 18-25 กรกฎาคม 2565 และจัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเรียน 108ล 59-ก เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่ง่ชาติ

40 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร, 12 กรกฎาคม 2565 01:26

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดพระพุทธบาทเทวนฤมิตรวนาราม บ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

38 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโณงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับมอบหมายจากนายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมขบวนรำงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. -18.00 น. ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นความมุ่งหมายของจังหวัดนครพนม ในการรวมหน่วยงานในส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเรื่องพญานาค อีกทั้งเป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นอีกด้วย

37.1 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565 03:07

อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ โดยมี นายธยา เหล่ากกโพธิ์ และนายทศพล งามบาง ครูโรงเรียนปลาปากวิทยา เป็นวิทยากรในการอบรม

36 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565 03:01

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นำกล่าวคำปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำไปสู่จุดหมาย "สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด"

35 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565 02:55

อบรม วPA และ Active learning

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายาน 2565 ข้าราชการครูโรงเรียนรามราชพิทยาคม จำนวน 19 คน นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (วPA) และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

34 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา มาให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ความช่วยเหลือ การขนย้ายผู้ป่วยและการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น

33 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติตามหน้าที่ชาวพุทธ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมตอบคำถามประลองปัญญา
2. กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี “วันเข้าพรรษา”
3. กิจกรรมภาพเก่าในความทรงจำ

1. กิจกรรมตอบคำถามประลองปัญญา

ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

โดยทุกท่านศึกษาความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับความเป็นมา หลักธรรม และการปฏิบัติตนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วตอบคำถามผ่าน Google form โดยตอบคำถามได้มากกว่า 70 % รับเกียรติบัตรออนไลน์ สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ :https://forms.gle/Cstcnq3gVDeRY6hS8

Untitled

เมื่อผ่าน 70 % สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรไห้ที่ : ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่นี่ คลิก!

Untitled2

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เกียรติบัตร

2. กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี “วันเข้าพรรษา”

ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2565

ระดับชั้น ม.ต้น 3 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ 300 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 200 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 100 บาท

ระดับชั้น ม.ปลาย 3 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ 300 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 200 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 100 บาท

** ทุกผลงานที่ส่งประกวดจะได้รับเกียรติบัตร  **

3. กิจกรรมภาพเก่าในความทรงจำ

ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2565

 เข้าพรรษาRPK

กติกาการร่วมสนุก

 1. นักเรียนโพสต์รูปภาพการร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่นักเรียนเคยเข้าร่วมในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ในการโพสต์ภาพจะต้องติดแฮชแท็ก #เข้าพรรษาRPK และตั้งเป็นโพสต์สาธารณะ ลุ้นรับ 2 รางวัล!!
 • รางวัลยอดไลก์ถูกใจมหาชน (รางวัลเงินเติมเน็ต 6 รางวัล รางวัลละ 50 บาท)
 • รางวัลถูกใจครูสังคม (รางวัลเงินเติมเน็ต 3 รางวัล รางวัลละ 50 บาท)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม นายวรรณพล ต่อพล ประธานพิธี กล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี จำนวน 6 คน และลูกเสือ จำนวน 20 คน

37 2565

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 06:32

ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายอนุวัฒน์ เดชไธสง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พร้อมทั้ง นายธนากร อุมะวรรณ นางสาวธนาภรณ์ โฉมเฉลา นายสันติ มารัตน์ และคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมกันประชุมหาแนวทางเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม เพื่อข้อสรุปที่ได้ไปทำประชามติกับนักเรียนทั้งโรงเรียนในลำดับต่อไป

32 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะครูและตัวแทนนักเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Appliled Science Program (ASP)โรงเรียนรามราชพิทยาคมช่วยงานฌาปนกิจศพ นายสมชาย เอกนิพนธ์ บิดาของท่านผู้อำนวยการ พรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ณ สุสานด่ายเหียว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การช่วยงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานศึกษาในสถานการณ์จริงและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

31 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2565 09:23

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ และรำลึกถึงพระคุณครู ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน

29 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิยาคมได้ต้อนรับ นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธาตุพนม ที่ได้มาแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ณ ห้องประชุมอุ่นใจ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

28 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบัคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประเมิน (Online) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอุ่นใจ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

27 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร, 07 มิถุนายน 2565 02:33

วันไหว้ครู

ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี วันไหว้ครูของทุกปีก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 2 ของสัปดาห์ เช่นปีนี้(พ.ศ.2565) วันพฤหัสบดีสัปดาห์แรก ได้แก่ วันที่ 2 มิถุนายน ส่วนสัปดาห์ที่ 2 ถัดไปก็ ได้แก่ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ได้แก่วันนี้นี่เอง ส่วนโรงเรียนใดหรือสถานศึกษาอื่น ๆ ที่ติดภารกิจไม่สามารถทำตามปฎิทินได้ ก็สามารถเลื่อนออกไปเป็นวันพฤหัสบดี หรือวันอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมของสถานศึกษาก็จะถือได้ว่าเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ นักเรียน นักศึกษา จะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ตลอดเวลาที่เรียนนั้นแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านได้คอยอบรม สั่งสอนให้เราเป็นคนดี .. งั้นเราไปทำความรู้จักกับเรื่องราว ประวัติ วันไหว้ครู กันหน่อยดีกว่า

ประวัติวันไหว้ครู

“ครู” มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคนๆ หนึ่งจะเติบโตมีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเลยในชีวิตของคนๆ หนึ่ง ดังนั้น ครู จึงเป็นบุคคลสำคัญเป็นที่สอง รองไปจากบิดามารดาที่เราทุกคน ควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน

ความสำคัญพิธีไหว้ครู

คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ การไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไป

พิธีไหว้ครูในโรงเรียน และดอกไม้ไหว้ครู

waikroo

หญ้าแพรก สื่อถึง เป็นหญ้าที่เติบโตเร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์ เมื่อได้รับการสั่งสอนก็พร้อมจะเรียนรู้ เหมือนดังหญ้าแพรกที่แม้บางครั้งจะเหี่ยวเฉาไป แต่เมื่อใดที่ได้รับน้ำก็พร้อมจะเติบโตทันที
ดอกเข็ม สื่อถึง สติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม
ดอกมะเขือ สื่อถึง มะเขือนั้นจะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง และดอกงอกงามได้อย่างรวดเร็ว
ข้าวตอก สื่อถึง ความรู้ที่แตกฉาน เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว เหมือนลักษณะของข้าวสาร เปรียบได้กับการที่ครู “คั่ว” นักเรียนคนใดคนหนึ่ง กล่าวคือ “คั่ว”คือการเคี่ยวเข็ญ ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอนนั่นเอง วิชาความรู้ของนักเรียนเหล่านั้นจะ “แตก”ฉานสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมยงใจยุทธ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

26 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ อาคารหลังใหม่ โรงเรียนรามราชพิทยาคม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนคพนม

25 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม เป็นประธานในการดำเนินการนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามราช-พิทยาคม โดยได้ดำเนินการนิเทศเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาและเสนอแนะแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนและจัดระบบการบริหารงานที่ถูกต้องและเหมาะสมในปีการศึกษา 2565 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

24 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม เป็นประธานในพิธีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนรามราชพิทยาคม โดยมี นายแก้วสัมฟทธิ์ บุทา ตำแหน่ง ครู รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย ชี้แจงการดำเนินงานในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจานี้ยังมีการเปิดโอกาสให้คณะครูประจำชั้นร่วมเสวนา/รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน และดำเนินการบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนรามราชพิทยาคมกับผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

23 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม นำโดย นายฉัตรณรงค์ วงศ์พนารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางรุ่งนภา แสนแก้ว ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

22 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 นางสาววิชุดา แสนปากดี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Air Quality Awareness Raising under American-Thai Collaboration (AQAAT) โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพอากาศและตระหนักถึงผล กระทบจากปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ในบริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงต่อไป

21 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดยนายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ รอบโรงเรียน และปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน 

20 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดย นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมิน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

17 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการปฐมนิเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีในโรงเรียนให้กับนักเรียน

18 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ดำเนินการจัดทอสอบความรู้พื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างมีความสุข

19 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

          ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคารหลังใหม่โรงเรียนรามราชพิทยาคม ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พร้อมรับเงินค่าสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
          โรงเรียนเห็นว่าท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ต่อกิจกรรมการเรียนการอสนด้วยดีเสมอมา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามวันเวลาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

v110 2565

ดาวน์โหลดประกาศ ไฟล์ .pdf

โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

S 1646642

ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร OBEC AWARDS

โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดยนายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดโครงการ "RPK อาชีวนวัตวิถี ทักษะดี ไม่มีศูนย์" และนำนักเรียนที่ผลการเรียนติด O ร มส. เพื่อนำนักเรียนเข้าโครงการพาน้องกลับมาเรียน โดยจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565

16 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธ, 23 มีนาคม 2565 03:46

แจ้ง ปิด-เปิด ภาคเรียน

ด้วย โรงเรียนรามราชพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดําเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้ง กําหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน ดังนี้

 1. นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 2. ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งนักเรียนสามารถดูประกาศผลการเรียนได้ที่ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss

 3. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ดําเนินการแก้ 0, ร, มส และ มผ ของภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 24 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 4. นักเรียนชั้น ม.1-6 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 5. นักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2565 ดําเนินการแก้ 0, ร, มส และ มผ ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ระหว่างปิดภาคเรียนทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านช่วยดูแลนักเรียน ในความปกครองของท่านได้ทบทวนตํารา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

S 2170902

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ปกครองของน้อง ๆ ที่กำลังหาสถานศึกษา เพื่อให้บุตรหลาน เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4 สามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ณ ห้องธุรการ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ทุกวัน เวลา 9.00 น. - 15.30 น.

หรือสมัครออนไลน์

qr code

สมัครออนไลน์ คลิก!!

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • แผนการเรียนทั่วไป

รัะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนงานช่าง
 • แผนวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา-มารดา) 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • เอกสารทางการศึกษา (ปพ.1, ปพ.5)

ฟรี

 • ทุนการศึกษา
 • รถ รับ-ส่ง
 • อุปกรณ์การเรียน
 • เสื้อพละ/เสื้อช็อป

โรงเรียนรามราชพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

0

1

2

3

4

6

7

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลรามราชได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้น โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ (On Line) ตั้งแต่วันที่ 14-18 มีนาคม 2565 โดยครูประจำวิชาเป็นผู้กำหนดรูปแบบการจัดสอบเอง

วันศุกร์, 11 มีนาคม 2565 03:30

แนะแนวศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำโครงการแนะแนวศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของโรงเรียน และเข้าแนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนในเขตบริการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

15 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา แสดงความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและโรงเรียน โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดีระหว่างน้องพี่ชาวเขียง-เหลือง พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีบายศรีผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน

14 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันเสาร์, 05 มีนาคม 2565 07:07

ก่อนจบพบพระ

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคมจัดกิจกรรม "ก่อนจบพบพระ" ให้กับลูก ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยได้นิมนต์ พระมหาปัญญาวัฒน์ ปญฺญาวฑฺฒโน (แสนบุญมี) เจ้าอาวาสวัดศรีสัตตนาค เจ้าคณะตำบลรามราช เขต1 เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้

13 1265

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาว สถานศึกษาสีขาว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

12 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคมพร้อมด้วยคณะครู ได้ทำความร่วมมือกับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อจัดทำโครงการ "RPK อาชีวนวัตวิถี ทักษะดี ไม่มีศูนย์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมทักษะวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน ซึ่งจะจัดการอบรมวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม

11 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันศุกร์, 04 มีนาคม 2565 08:07

โครงการ ZERO WASTE ขยะเป็นศูนย์

โครงการ ZERO WASTE ขยะเป็นศูนย์ กิจกรรมธนาคารขยะ โรงเรียนรามราชพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ โดยใช้หลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกับมาใช้ใหม่ 3Rs Reduce Reuse Recycle โดยดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการขยะต้นทาง ด้านการจัดการขยะกลางทางและด้านการจัดการขยะปลาย

10 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคมและคณะครูร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบงานสภานักเรียน โดยนายณัฐวุฒิ นิวงษา ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ส่งมอบงานสภานักเรียนชุดใหม่ นำโดย นายสรวิชญ์ นิวงษา ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 และได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสุจริต

9 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2565 07:45

พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา

นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 30 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนรามราชพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 และพิธีเปิดอาคารเรียน โดยนายฐิติกร นิวงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราชให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาชิกองค์การบริหารส่งนตำบลรามราช และผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. เป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนในตำบลรามราช อีกทั้งเป็นแบบอย่างในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

8 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันจันทร์, 07 มีนาคม 2565 08:13

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมา 1 ภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2565

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ตามสิงก์นี้ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564

m1

m2

m3

m4 1

m4 2

m5 1

m5 2 3

m6 1

m6 2 3

วันศุกร์, 18 กุมภาพันธ์ 2565 08:31

เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดกิจกรรมเดินทางไกล และเข้าฐานผจญภัย ใช้เวลาเพียง 1 วัน

7 2565

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565 02:27

ทำบุญวันมาฆบูชา

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้นำนักเรียนร่วมทำบุญที่วัดพระพุทธบาทเทวนฤมิตรวนา-ราม และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด

5 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565 03:17

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

          วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินการต้อนรับ นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาที่ได้มาแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสที่ได้ย้ายสถานศึกษา จากโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ณ ห้องประชุมอุ่นใจ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

6 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเรียนรู้ระบบการเมืองการปกครองจากสถานการณ์จริง โดยคณะครูได้ให้ความรู้และเตรียมการเลือกตั้งอย่างเป็ฯขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียยนรู้และนำไปใช้อย่างถูกต้องในโอกาสต่อไป

4 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2565 07:25

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ปกครองของน้อง ๆ ที่กำลังหาสถานศึกษา เพื่อให้บุตรหลาน เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4 สามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • แผนการเรียนทั่วไป

รัะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนงานช่าง
 • แผนวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา-มารดา) 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • เอกสารทางการศึกษา (ปพ.1, ปพ.5)

ฟรี

 • ทุนการศึกษา
 • รถ รับ-ส่ง
 • อุปกรณ์การเรียน
 • เสื้อพละ/เสื้อช็อป

          วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้เข้ามอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรามราชและโรงพยาบาลท่าอุเทน เพื่อให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3 2565

ดูภาพทั้งหมด

          โรงเรียนรามราชพิทยาคมขอขอบคุณท่าน ผอ. คมสิน ศรีมานะศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และท่าน ผอ. สินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา ประธานคณะกรรมการที่ได้ให้ความเมตตาในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 โดยมีนายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและรับการประเมิน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดี และพร้อมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีศักยภาพ

2 2565

ดูภาพทั้งหมด

วันจันทร์, 24 มกราคม 2565 08:35

ขอแจ้งเปิดเรียนแบบปกติ (On Site)

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอท่าอุเทน สามารถเปิดเรียนแบบ On-site ได้ จำนวน 16 แห่ง (เป็นไปตามมติเพิ่มเติมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565)

โดยสามารถเปิดเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามรายชื่อสถานศึกษาดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนรามราชพิทยาคม
2. โรงเรียนพะทายพิทยาคม
3. โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร
4. โรงเรียนบ้านโพนก่อ
5. โรงเรียนบ้านโพนแดง
6. โรงเรียนบ้านท่าจำปา
7. โรงเรียนบ้านคำเตย
8. โรงเรียนบ้านห้วยพระ
9. โรงเรียนบ้านดอนแดง
10. โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
11. โรงเรียนบ้านหาดกวน
12. ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านนากระเสริม
13. โรงเรียนบ้านเหล่าสีโหนโห่
14. โรงเรียน ตชด.ชูทิศวิทยา
15. โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
16. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ดังนั้น โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงขอเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

S 1851399

วันที่ 19 มกราคม 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรามราช ในการตรวจ Antigen Test kit (ATK) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ On site ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565

1 2565

ดูภาพทั้งหมด

ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ แบบ On Site และแบบ On Hand ตามความสมัครใจของนักเรียนและ ผู้ปกครองของนักเรียน

ตามนโยบายของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ประกาศให้หยุดการเรียนแบบออนไซต์(On Site) ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มกราคม 2565  โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของนักเรียน ดังนี้

1. การจัดกาเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 - 31 มกราคม พ.ศ.2565 ใช้รูปแบบดังนี้

1.1 รูปแบบ On Hand โดยใช้ใบกิจกรรมแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
1.2 รูปแบบ On Line สำหรับห้องเรียนที่มีความพร้อม

2. ใช้ตารางเรียนรูปแบบออนไลน์ (On Line) ตามที่กลุ่มบริหารงานวิชาการออกให้
3. โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
4. การจัดการเรียนการสอนตามประกาศนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมติของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอท่าอุเทน หรือจังหวัดนครพนม โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทาง www.rpk.ac.th และ Facebook โรงเรียนรามราชพิทยาคม ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยเคร่งครัด และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำด้วยนายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพร้อมด้วยครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันจัดงานส่งความสุขวันคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่นี้ขึ้นมา เพื่อมอบความสุขแก่คณะครูและนักเรียนทุกคน

86 2564

ดูภาพทั้งหมด

ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ แบบ On Site และแบบ On Hand ตามความสมัครใจของนักเรียนและ ผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งในช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี ญาติหรือผู้ปกครองกลับมาเยี่ยมบ้าน หรือญาติพี่น้องเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของนักเรียน ดังนี้

1. การจัดกาเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 - 14 มกราคม พ.ศ.2565 ใช้รูปแบบดังนี้

1.1 รูปแบบ On Hand โดยใช้ใบกิจกรรมแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
1.2 รูปแบบ On Line สำหรับห้องเรียนที่มีความพร้อม

2. ใช้ตารางเรียนรูปแบบออนไลน์ (On Line) ตามที่กลุ่มบริหารงานวิชาการออกให้
3. โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
4. การจัดการเรียนการสอนตามประกาศนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมติของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอท่าอุเทน หรือจังหวัดนครพนม โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทาง www.rpk.ac.th และ Facebook โรงเรียนรามราชพิทยาคม ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยเคร่งครัด และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป

11

22

 

 

ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ แบบ On Site และแบบ On Hand ตามความสมัครใจของนักเรียนและ ผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งในช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี ญาติหรือผู้ปกครองกลับมาเยี่ยมบ้าน หรือญาติพี่น้องเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 โรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของนักเรียน ดังนี้

1. การจัดกาเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 - 7 มกราคม พ.ศ.2565 ใช้รูปแบบดังนี้

1.1 รูปแบบ On Hand โดยใช้ใบกิจกรรมแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
1.2 รูปแบบ On Line สำหรับห้องเรียนที่มีความพร้อม

2. ใช้ตารางเรียนรูปแบบออนไลน์ (On Line) ตามที่กลุ่มบริหารงานวิชาการออกให้
3. โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
4. การจัดการเรียนการสอนตามประกาศนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมติของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอท่าอุเทน หรือจังหวัดนครพนม โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทาง www.rpk.ac.th และ Facebook โรงเรียนรามราชพิทยาคม ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองกำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยเคร่งครัด และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)
ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

S 1949789

ดาวน์โหลดประกาศ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช พร้อมคณะฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานพร้อมทั้งสนับสนุนของรางวัลต่าง ๆ ทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาภายในสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

85 2564

ดูภาพทั้งหมด

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่สอง โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย-หญิง เปตอง และตะกร้อ ได้แบ่งคณะสีออกเป็น 4 คณะสี ได้แก่ สีแดง สีชมพู สีฟ้า และสีม่วง

84 2564

ดูภาพทั้งหมด

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันแรก โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอล วอลเลย์บอลและเปตอง ได้แบ่งคณะสีออกเป็น 4 คณะสี ได้แก่ สีแดง สีชมพู สีฟ้า และสีม่วง

83 2564

ดูภาพทั้งหมด

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันต์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนครพนม ออกมานิเทศ กำกับ ติดตาม การฝึกประสบการณ์การสอนของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา ที่โรงเรียนรามราชพิทยาคม

1

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธ, 01 ธันวาคม 2564 08:00

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจ ATK

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม มีการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการเผชิญเหตุรับมือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่เชิงบูรณาการกับกลุ่มงานภายในโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบภายใต้สถานการณ์จำลอง โดยมุ่งให้เกิดความพร้อม สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับการตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียนทุกคน

79 2564

ดูภาพทั้งหมด

วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมโนนศรีวิไล โรงเรียนอุเทนพัฒนา

1

ดูภาพทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2564 07:01

เปิดเรียน On Site วันแรก

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้เปิดเรียนแบบ On Site เป็นวันแรก โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

1

ดูภาพทั้งหมด

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยให้ดeเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site นั้น โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้ดำเนินการตามแนวทาง 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางสาธารณสุขสอดคล้องกับ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในการเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ใน วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น โรงเรียนมีมาตรการ ดังนี้

 1. นักเรียนที่ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม หรือ ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ที่โรงเรียนตามความประสงค์ของนักเรียนและผู้ปกครอง
 2. นักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ยินยอมให้ฉีดวัคซีน โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online หรือ On Hand ที่บ้านของนักเรียนไปพร้อมกับนักเรียนที่มาโรงเรียน
 3. นักเรียนที่ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม หรือ ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว แต่ผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online หรือ On Hand ที่บ้านของนักเรียนไปพร้อมกับนักเรียนที่มาโรงเรียน
 4. นักเรียนต้องผ่านจุดคัดกรอง และต้องได้รับบัตรอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนก่อนเวลา 08.30 น. โรงเรียนจึงจะอนุญาตให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนได้ หากนักเรียนไม่ผ่านจุดคัดกรอง และไม่ได้รับบัตร โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online หรือ On hand ตามความเหมาะสม แต่ละรายวิชา

1

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งผู้ปกครอง

หน้าที่ 1 จาก 5

14960376
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
26766
9402
68518
14712569
395535
335854
14960376

Your IP: 34.204.181.91
2023-09-28 23:56